Skip to content

1 Comment

  1. שווה קריאה
    13 במאי 2009 @ 12:04

    טובלרון בדיוטי פרי? לא בישראל!…

    טסים לחו”ל ורוצים לרכוש לכל החברים והמשפחה טובלרון? בדיקה של אתרי דיוטי פרי ברחבי העולם מגלה – הדיוטי פרי הישראלי – בנתב’ג ובחברות התעופה, י…